Proso siate (Panicum miliaceum L.)

PROSO SIATE (Panicum miliaceum L.)

Hospodársky význam a využitie

U nás nemá väčší pestovateľský význam. Využíva sa pre získanie prosových krúp (pšena).

Proso je považované za diétnu potravinu, má priaznivý pomer medzi bielkovinami, tukmi

a sacharidmi blížiaci sa odporúčanému pomeru. Múku je možné využívať pre potravinárske

účely. Využíva sa na kŕmenie okrasných vtákov, hydiny, ošípaných.

Botanické zaradenie

Proso patrí medzi jednoklíčnolistové rastliny do čeľade lipnicovitých.

Primárny korienok sa objavuje už pri klíčení zrna, sekundárne korene tvorí po objavení

3. – 4. listu. Ku klíčeniu potrebuje len 25 % vody z hmotnosti zrna. Korene majú dobrú

nasávaciu schopnosť a rastlina vie úsporne hospodáriť s vodou.

Steblo je vzpriamené, duté, čiastočne, alebo úplné porastené chĺpkami. Pri niektorých typoch

sa rozkonáruje v oblasti odnožovacieho uzla.

Listy má dlhé, kopijovité s pomerne širokou listovou čepeľou porastenou chĺpkami. Jazýček

má krátky, ušká chýbajú.

Súkvetie je metlina, ktorá sa viac alebo menej rozkonáruje z hlavnej osi. Metlina môže

byť rozložitá až stiahnutá. Na konci konárikov sú jednokveté, zriedka dvojkveté klásky.

Klások sa skladá z 2 kláskových pliev (spodná je široko vajcovitá - krátka, vrchná

je zaostrenejšia - prekrýva celý klások kvietka. Stopkou je klások upevnený na konáriku.

Zrno je obalené tesne priliehajúcimi kvetnými plevami. Je guľatého alebo vajcovitého tvaru.

Farba zrna je slamovožltá, hnedočervená až zlato sivá. Hmotnosť tisíc zŕn sa pohybuje

od 4 do 10 g.

Nároky prosa na pestovateľské prostredie

Proso je typická rastlina krátkeho dňa, teplomilná, a suchovzdorná. Potrebná teplota pre

vzchádzanie je 10 - 12 oC. Po vzídení rastie dosť pomaly, kedy sa ľahko zaburiňuje. Najväčšie

požiadavky na vlahu má od rastovej fázy steblovania do konca metania. Na jeho pestovanie

sú najvhodnejšie oblasti s pravidelne rozloženými zrážkami v priebehu vegetácie, prípadne

pozemky, ktoré je možné zavlažovať. Pôdy vyžaduje výhrevné, dobre prevzdušnené a

nezaburinené. Najlepšie sa mu darí na piesočnato-hlinitých pôdach. Vyžaduje skôr zásaditú,

prípadne neutrálnu pôdnu reakciu. Na kyslých pôdach sa mu nedarí.

Proso siate (Panicum miliaceum L.) – porast v plnej vegetácii

Metliny prosa siateho (Panicum miliaceum L.) na začiatku dozrievania