POĽNOHOSPODÁRSKA  VÝROBA
Proso siate
     
Hrach siaty - zelený
     
Hrach siaty - žltý
     
Lucernu v baloch
     
Lúčne seno v baloch
     

STROJÁRSKA  VÝROBA
Granulátor TL700 od firmy GAMA PARDUBICE
     

INÉ  VÝROBKY  A  SLUŽBY
Big - Bagy (použité a vyčistené)