Cirok obyčajný (Sorghum vulgare L.) pred kvitnutím vrcholovej metliny

CIROK OBYČAJNÝ (Sorgum vulgare L.)

Hospodársky význam a využitie cirokov

Má niekoľko druhov. K hospodársky významným u nás patria:

Cirok metlový - Sorgum dochna technicum. Metlina má skrátenú hlavnú os a dlhé postranné

konáre. Využíva sa na výrobu kartáčov, metiel. Zrno je vedľajší produkt - sa skrmuje.

Cirok cukrový - Sorgum dochna saccharatum. Využíva sa ako kŕmna plodina.

V potravinárskom priemysle na výrobu zahustených sirupov, lekvárov.

Cirok dvojfarebný - Sorgum bicolor. Vhodný je na výrobu dobre stráviteľných krúp. Dáva

väčšie úrody zrna. Je zároveň najvhodnejší na výrobu škrobu, obsahuje v priemere 70 - 80 %

škrobu. V škrobárenskom priemysle sa využíva na výrobu dextrínov, lepidiel, sirupov.

V potravinárskom priemysle na výrobu krúp. Z klíčkov sa vyrába olej, ktorý je podobný

kukuričnému oleju. Ďalej sa využíva v pekárskom, pečivárskom a cestovinárskom priemysle.

V niektorých krajinách sa využíva na výrobu rôznych alkoholických nápojov.

Cirok sudánsky - Sorgum sudanense. Vyznačuje sa silnou odnožovacou schopnosťou,

tenkým steblom, bohatým olistením. Využíva sa na kŕmenie v zelenom stave, je možné

ho i silážovať. HYSO je kríženec peľovosterilnej línie ciroka dvojfarebného a sudánskej

trávy.

Botanické zaradenie

Botanickými a biologickými vlastnosťami sa podobá kukurici a prosu. S prosom je podobný

v stavbe súkvetia. Ostatnými vlastnosťami sa podobá kukurici.

Porast ciroku zrnového (Sorghum vulgare L.), zrno je na vrchole rastliny v metline

Koreňový systém: Pri klíčení vytvára jeden primárny korienok. Koreňový systém má

mohutnejší. Vytvára veľké množstvo koreňových vláskov, čo zvyšuje schopnosť prijímať

živiny aj vodu z väčších hĺbok.

Steblo: Je rôzne vysoké, 1 - 3 m v závislosti od typu ciroku. Steblo sa skladá z článkov,

ktoré sú prerušované kolienkami. Počet kolienok súvisí s dĺžkou vegetačného obdobia. Steblo

je vyplnené dreňou. Zrnové typy sú obyčajne nižšie ako cukrové. Vo fáze 6 - 8 listu

sa na najnižších kolienkach tvoria odnože.

Listy: sú rôznej veľkosti 0,5 až 0,8 m a široké 50 - 100 mm. Pokryté sú voskovým povlakom,

ktorý chráni rastlinu pred prílišným výparom. Stredná časť listu rastie pomalšie, ako okrajové

preto je list zvlnený. Ušká nie sú vyvinuté, jazýček je malý. Dobrým rozlišovacím znakom

je stredný nerv na liste.

Súkvetie: Je najlepší rozlišovací znak. Metlina podľa vzrastu môže byť vzpriamená,

naklonená, ohnutá. Podľa hustoty voľná, stlačená, nakopená. Rozkvitá od vrchu k báze

metliny. Klásky sú jednokveté, zoskupujú sa obyčajne po dvoch. Jeden je prisadnutý, plochý.

Druhý je na dlhšej stopke a je sterilný. Ciroky patria medzi rastliny fakultatívne opelivé.

Zrno: je uložené v kvetných plevách úplne uzatvorené, alebo čiastočne obnažené.

Po oplodnení sa zrno rýchlo vyvíja. HTZ je 20 - 30 g. Krátko po zbere má nízku klíčivosť.

Obdobie nízkej klíčivosti - dormancie trvá 30 - 45 dní.

Nároky na pestovateľské prostredie

Pôda: Nemá vyhranené nároky, môže sa pestovať od ľahkých piesočnatých pôd až po ťažké

hlinité pôdy. V suchších oblastiach sú vhodné ťažšie, vododržné pôdy. Pestuje sa i na pôdach

s vyšším obsahom solí. Nevhodné sú pôdy studené, zamokrené s vyššou hladinou podzemnej

vody.

Teplota: Všetky ciroky sú náročné na teplo. Cirok klíči pri teplote 10 - 12 oC. Pri poklese

teplôt pod 10 oC prestáva rásť a žltne. Znáša vysoké teploty 38 - 40 oC.

Voda: Ciroky sú odolné voči suchu. Transpiračný koeficient je okolo 300. V kritickom

období metania, kvitnutia a tvorby zrna dobre reaguje na závlahu.

Cirok zrnový - (Sorghum vulgare L.) dozrievajúca metlina na vrchole rastliny

Metlina ciroku zrnového (Sorghum vulgare L.)