Nákup-predaj komodít

Hlavným predmetom činnosti našej firmy je v súčasnosti predaj, nákup a sprostredkovanie komodít a poskytovanie služieb v poľnohospodárstve.